Med En bra plats™ kan ni erbjuda era medborgare stöd via nätet

En bra plats är ett innovativt tjänstekoncept på nätet där anhöriga får stöd, råd och erfarenhetsutbyte på tider och platser som passar den enskilde kommuninvånarens behov. Samtidigt som kommunen får en lättanvänd portal för samordning av anhörigstöd.
 
 
”Som anhörig kan det kännas som att man är helt ensam om sin situation och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig.”
Genom En bra plats™ erbjuder ni:

KONTAKTPERSON
Anhöriga får tillgång till en eller era individanpassade kontakt- personer via nätet.

INFORMATION
Information om kommunens stödverksamhet, föreläsningar och anhöriggrupper. Dessutom får anhöriga relevanta nyheter, forsk- ning och fakta som tillhandahålls av En bra plats™.

SOCIALT NÄTVERK
Ett socialt nätverk som möjliggör kontakt med andra anhöriga i samma situation över hela landet, både vad gäller åldersgrupp och diagnos – utifrån individens önskemål.

TILLGÄNGLIGT ANHÖRIGSTÖD
Kommunens anhörigstöd blir tillgängligt dygnet runt – via dator, surfplatta eller smartphone.Kostnad för En bra plats™


Priset för En bra plats™ är per kommun, baserat på befolkningsstatistik. Kostnaden stiger i proportion till kommunernas storlek.

Startavgift
Utöver månadskostnaden tillkommer en startavgift på 24 500 kr i samband med att en kommun läggs till i nätverket.

I uppstartskostnaden ingår:

  • Ett utbildningstillfälle för kontaktpersoner inom kommun och landsting.
  • En metod att arbeta med spridningsarbete och mätbara mål
  • Marknadsföringsmaterial
  • Hjälp att ta fram rutiner kring arbetet med En bra platsTM
  • Workshop till självkostnadspris
Kommunstorlek Månadskostnad
0-7.500 inv 4.500 kr/mån
7.501-15.000 inv 5.200 kr/mån
15.001-22.500 inv 5.900 kr/mån
22.501-30.000 inv 6.600 kr/mån
30.001-37.500 inv 7.300 kr/mån
37.501-50.000 inv 8.000 kr/mån
50.001-62.500 inv 8.400 kr/mån
62.001-75.000 inv 9.000 kr/mån
75.001-87.500 inv 9.900 kr/mån
87.501-100.000 inv 10.700 kr/mån
100.001-112.500 inv 11.500 kr/mån
112.501-125.000 inv 12.500 kr/mån
125.001-137.500 inv 13.500 kr/mån
137.501-150.000 inv 14.500 kr/mån
Antalet användare som ingår i tjänsten är obegränsad.
Kostnaden för En bra plats™ faktureras kvartalsvis och kommunen kan när som helst avsluta tjänsten med sex månaders uppsägningstid.

© 2017 Edu Med AB