En bra plats™ - stöd för dig som hjälper


 
Som anhörig hade jag behövt få stöd redan i samband med att pappa fick sin diagnos. Jag hade behövt ha någon att vända mig till för att få information om sjukdomen och bemötande. Periodvis upplevde jag ett starkt behov av att dela mina känslor med andra som upplevde något liknande – samtidigt ville jag inte att någon skulle veta att min pappa var sjuk.

Jag brinner för att anhöriga ska erbjudas stöd så tidigt som möjligt istället för att behöva söka upp stödet själv utifrån ork och förmåga. Visionerna med e-tjänsten är att minska gapet mellan anhöriga, medarbetare och huvudmännen.
– Maria Cavalli, en av grundarna av En bra plats
 
Kontaktuppgifter
Gustaf Cavalli, marknadsansvarig
gustaf@enbraplats.se
Edu Med AB
För mer information besök
edumed.se

© 2020 Edu Med AB